info workshop Sportivo's

16 januari 2020


Beste lid, ouder, trainer, afgevaardigde, sponsor, sympathisant, ...


Graag zouden wij een extra warme oproep willen doen voor deelname aan onze workshop SPORTIVO'S van maandag 27/01/20.
Doel van deze workshop is om de koppen samen te steken betreffende de opstart van een algemeen & duidelijk beleid rond alcohol & drugs binnen onze club.

Helaas is dit thema in de hedendaagse maatschappij niet meer de “ver van mijn bed - show” 
Daarom durven wij ervan uitgaan dat we toch voldoende mensen moeten kunnen motiveren om dit samen met onze werkgroep aan te pakken.

In bijlage zit informatief nog eens de originele uitnodiging die ook per mail verstuurd werd op het einde van 2019.  

De workshop zal doorgaan in onze kantine.
Start 19u - vermoedelijk einde 21u

Belangrijk hier is dat zoveel mogelijk verschillende groepen mensen aanwezig zijn.  Hoe meer ideeën en meningen, hoe beter we ons effectieve beleid zullen kunnen uitwerken.

Inschrijven graag via preventie@gooreindvv.be

Sportieve groeten

Werkgroep Preventie / Sportivo’sB I J L A G E 
 
  
 


 
 
Terug naar boven