Sportongeval, wat nu ?

Sportongeval


Al onze ingeschreven leden zijn verzekerd tegen ongevallen via de KBVB. Deze verzekering dekt echter het strikt noodzakelijk. Een eigen ongevallenverzekering is daarom aan te raden.
Indien een speler een ongeval oploopt tijdens een wedstrijd of training waarvoor de tussenkomst van een dokter vereist is, dient als volgt gehandeld te worden:

1. Vraag aan je afgevaardigde of in de kantine een aangifteformulier. Je kan dit formulier ook downloaden via deze link hier.
Druk het recto-verso af, en in kleur.
2. Vul zelf "Aangifte van ongeval" in. Zeker ook kleefbriefje Ziekenfonds aanbrengen.
3. Laat "Medisch Getuigschrift" invullen door de behandelende arts. Tegenwoordig als je een specialist raadpleegd zal deze een digitaal Medisch getuigschrift afleveren, dit is natuurlijk ook goed en dan moet de kant van het formulier "Medisch getuigschrift" niet ingevuld worden.
4. Dit Medische Getuigschrift aan de Gerechterlijke Correspondent (GC) bezorgen binnen de 10 kalenderdagen na datum van het ongeval.
Gerechterlijk Correspondent van onze club: Willy Vermeiren, Bredabaan 475/1, 2990 Wuustwezel.
5. Na enkele dagen ontvang je een gekleurd formulier "Geneeskundig Getuigschrift van herstel en werkhervatting".
6. Zodra de speler oordeelt genezen te zijn, laat hij dit formulier invullen door de dokter. Wie vroeger begint te spelen dan de door de dokter voorziene datum, speelt op EIGEN RISICO !
7. U gaat naar het ziekenfonds met alle door u betaalde rekeningen en vraagt er een afrekening voor een sportongeval.
8. Deze afrekening moet u samen met het gekleurde formulier bezorgen aan onze GC.
9. De uitbetalingen van de bedragen waarop u volgens de verzekering recht hebt, zal gebeuren door onze penningmeester.

In bijlage hier onder kan u meer info vinden. "Te volgen procedure bij voetbalongevallen"BIJLAGE
 
Terug naar boven